[« Назад]  [Съдържание]  [Напред »]       [публикувай обява за имот от собственик]

4. СЪСОБСТВЕНОСТ

4.1. УПРАВЛЕНИЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

Съсобственост е налице, когато един имот се притежава от повече от един собственик. Най-често съсобственост възниква при откриване на наследство, когато има повече от един наследник.

Всеки един от съсобствениците притежава идеални части от имота и участва в ползите и тежестите на имота, съобразно своята част. Всеки може да си служи с общата вещ съобразно нейното предназначение и по начин да не пречи на другите съсобственици да си служат с нея.

Общата вещ се използва и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ.

Например трима съсобственици притежават имот по равни идеални части (по 1/3 от имота). Двамата от тях, които притежават 2/3 от имота (повече от половината), могат да го отдадат под наем при каквито условия решат и на когото приценят. Разбира се, законът позволява на съсобственика, който притежава по-малкия дял от имота, да се противопостави на мнозинството чрез иск от Районния съд за вземане на необходимите мерки.

 Не влагай всичко в една сделка.

Английска поговорка

4.2. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТТА

Съсобствеността може да бъде прекратена. Ето някои възможности, които подробно се разглеждат в съответните раздели на книгата:


[« Назад] [Съдържание] [Напред »]
собственост по време на брака и след него упълномощаване