, , .

, .. 4- ., , , . , , , , , .
. , 10 8, 5 ! 15 . ! 5 . , , !

900 .80 .. O
0899151611
nv5204