Условия за ползване

* Сайтът 1001Line.com (и дъщерните сайтове) предoставят на своите потребители място за реклама на Недвижими имоти.


* За публикуване се приемат само оферти (обяви) в сферата на Недвижимите имоти.


* Регистрацията в сайта е предназначена само за Брокери или Агенции извършващи Посредничесто при сделки с Недвижими имоти. Частни лица (собственци), могат да публикуват оферти в сайта, като се свържат с някоя от регистрираните Агенции (брокери) в сайта. Допуска се и възмезно публикация на единични, определни имоти от Частни лица (собственци) според условия (ценоразпис) определен от 1001Line.com


* Ползването, регистрацията и публикуването на обяви в сайта от Брокери и Агенции е безвъзмезно (безплатно).


* Брокера/Агенцията си запазва правото да контактува със собственика на имота, да урежда и извършва огледи с потенциални клиенти, да изисква от собственика документи и документ за собственост с цел уточняване на параметрите на офертата и юридическата чистота на евентуалната сделка. Брокера/Агенцията може да изисква комисионно възнаграждение и или такси от Собственика на имота за извършената посредническа дейност. Правилата за работа и отношенията между Собственика и Агенцията/Брокера зависят от правилата за работа определени от конкретната Агенция/Брокер. Сайта 1001line.com не е страна в тези отношения.


* Валидността на приетите оферти (обяви) е безсрочна, до извършване на продажба. При отдаване под наем имотът може да не се смъква от реклама, отбелязва се като «ЗАЕТ» и да се актуализира след освобождаването му от текущият наемател. Периодично оферти, които не са били обновявани от потебителя (6 месаца за продажби и 1 месец за наеми) се свалят временно от рекалама и се дава възможност на потребителя да ги публикува отново и да продължи тяхната реклама. Задължение на Брокера/Агенцията е да следи за актуалността на офертите си и да ги обновяава периодично.


* Всеки регистриран потребител е свободен да публикува неограничен брой собствени оферти. Няма ограничение за броя снимки, големината им, както и за описанието на български, английски (или други езици).


* Регистрираният потребител - Брокера/Агенцията е задължен:

  1. Да публикува реални оферти.
  2. Да описва пълностно имотите с текст и снимки.
  3. Да използва книжовен български език.
  4. Да не дублира оферти.
* Не се допускат за публикуване лошо описани имоти, оферти без снимки, оферти съдържащи заблуждаваща информация. Не се допуска публикуването на лични данни и контакти (тел; e-mail; url; и др.) в текста на описанието или в снимките.


* Писането на кирилица е задължително. Изключение се прави за чуждестранни имоти или податели намиращи се извън България, които нямат възможност да използват кирилица.


* Не се приемат оферти (обяви), които вече са публикувани в сайта от друг потртебител.
При получени различни оферти за един и същи обект (имот) с приоритет се приема 1. оферта за имот за която има сключен договор за изключителни права или 2. оферта преставена по-добре със снимков материал и описание.


* Подадената оферта освен в основния (БГ) сайт се публикува и на чужди езици чрез автоматичен (машинен) превод, превод изпратен от подателя или превод извършен от 1001Line. Независимо от начина на извършване на превода, 1001Line не носи отговорност за истинността и качеството на преводите.


* Не се разрешава подаването на оферта (обява) с материали обект на чужда интелектуална собственост, чужд обект на авторско право, URL-и или реклами не свързани със съответния имот, както и неправомерно придобита информация или такава която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.


* Истиността за подадените данни носи подателят й.


* Представените материали в офертите не съставляват договор, нито са част от договор, нито могат да бъдат включвани в договор, който може в последствие да бъде сключен между продавача (или наемодателя) и ползвателя на информацията. Информацията или описанието дадени от посредника (или брокер; партньорска агенция) за имота, неговото състояние, характеристики или цена, независимо дали е написана или изказана устно, не може да бъде считана за официално изявление.

* Снимките (или рисунки, скициране) показват само определени части от имота и неговото състояние към датата на заснимане. Показаните разстояния, площи, измервания може да са приблизителни и да се различават от официалните. Компютърно генерираните изображения, дават само представа как може да изглежда имота и могат да бъдат променяни по всяко време.

* Имотът се ползва по предназначение (статут). Разрешения, планове, както и документи свързани с направени изменения (подобрения) може да не са актуални или да не са били издадени.

* Информацията за имота може да бъде променяна или допълвана по всяко време.

* Всеки потенциален купувач (или наемател) трябва да се увери лично чрез оглед на място, проверка на документи или по други начини за характеристиките на имота.

* Модераторите на сайта си запазват правото да редактират оферти; да смъкват от реклама оферти; да изтриват оферти, когато офертата е лошо попълнена или е с подвеждащо или непълно съдържание, когато подателя на офертата (обявата) не е упълномощен за нейното публикуване или когато офертата не отговара на «Условията за ползване» на сайта.


* Модераторите на сайта си запазват правото да налагат забрана за ползване на сайта от потребители системно нарушаващи условията за ползване.


Политика за 'Бисквитки' ('Cookies')

Какво представляват 'Бисквитките'

* Бисквитките са малки файлове, които се съхраняват на вашият компютър от вашият браузер. Бисквитките не се съхраняват на сайта (сървера). При всяко посещение на сайта в зависимост от адреса който сте отворили, вашият браузер решава дали да изпрати информацията съдържаща се в бисквитката. Бисквитките са необходими за нормалното функциониране на сайта. Без тях например не би могло да се осъществи логването на юзера в сайта и използване на услугите предлагани в него.

Какви бисквитки използва сайта

* Бисквитките съхранявани в браузера са два вида:
Сесийни (Session cookies) и Постоянни (Permanent cookies). Сесийните бисквитки бисквитки съществуват докато браузера е отворен. След като затворите браузера Сесийните бисквитки се изтриват автоматично от него. Постоянните бисквитки се пазят от браузера за опредлено време, зададено в тях. След изтичането на това време бараузерът ги изтрива автоматично. Независимо какъв вид са и сесийните и постоянните бисквитки, могът да бъдат отстранени ръчно по всяко време от потребителя.

Видове бисквитки според предназначението и услугата предлага в сайта.

* Бисквитка(и) за менажирането на сесията на редактора на сайта. Те позволяват потребителя да може да се логва в сайта, да се запомни регистрацията и данните за вход и да може да менажира своите оферти. Без тях юзера би изгубил тази възможности.

* Функционални бисквитки. Този тип бисквитки дават бъзможност на потребителя да избира и настройва външният вид на сайта. Чрез тях например могат да запаметяват промени в изгледа, размера на текста, шрифта, цветовете.

* Информацията, която предоставят тези бисквитки, както и информацията предоставена бисквитките за менажиране на сесията на редактора на сайта, не може да бъде използвана за проследяване Вашата дейност, докато сърфирате в други уебсайтове.

Рекламни и аналитични бисквитки на трети страни.

* За функционирането си този сайт използва бисквитки предоставени от Google. За повече информация виж политиката на поверителност на Google за бисквитките.

Управление (и изтриване) на бисквитките.

* Понеже бисквитките се съхраняват на вашият компютър от вашият браузер, те са изцяло под ваш контрол. Браузерът по подразбиране приема заявките за поставяне на бисквитки. Възможно е като използвате настройките за бисквитки във вашия браузер да промените това. Може да изтривате бисквитки, да отказвате приемането определени бисквитки, както и да го настроите така, че всеки път да ви информира за поставянето на нова бисквитка.
За повече информация вижте:
Настройки на Firefox
Настройки на Chrome
Настройки на Internet Explorer


Политика за поверителност

* Във връзка с подаването от вас на имот за продажба или наем, ние обработваме предоставени от вас лични данни (данни за контакт) като: телефон за връзка, име и фамилия, имейл. Когато има лични данни съдържащи се в предоставени от вас документи за имота, тези лични данни не се публикуват. Документи и лични данни се използват единствено за служебно ползване. При необходимост от публикуването на документи (скици, разрешения, планове и т.н) с цел показване характеристиките на имота, личните данни (или данни представляващи чуствителна за собственика или трети лица информация) съдържащи се в тях се цензурират. Например при продажба на земя публикувана и цензурирана за лични данни скица, ще дава визуална представа за размерите; формата; статута; ограничения; начин на ползване; категория на земята и др.
Така предоставените от вас лични данни, както и рекламата на вашият имот, могат да бъдат изтрити или променени по всяко време при изискване от вас.


* Сайтът не изисква и не обработва чувствителни лични данни по смисъла на чл.9 и чл.10 от ЕС 2016/679 като сексуална ориентация, политически възгледи, расова или етническа принадлежност, здравословно състояние, религиозна принадлежност.


* При всяко посещение на сайта автоматично се обработват и събират технически данни като IP адрес и логове от HTTP заявката, които може да включват версия на браузера, операционна система, вид на използваното устройство. Тези данни служат за оптимизация на сайта както и за подобряване визията на сайта на различните опрерационни системи и браузери.


* Ваши лични данни от регистрирани в сайта потребители или от подадените за реклама имоти, не се предоставят на трети страни. За функционирането си този сайт използва услуги предоставени от Google. Когато посещавате сайта възможно е ваши лични данни да бъдат обработвани от Google. Виж политиката на поверителност на Google.


Други условия

* 1001Line не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на публикуването, непубликуването, модерацията (редактирането) или премахването на оферти.


[ Затвори ]