Важна информация относно публикуваните имоти на този сайт.

* Представените материали в офертите не съставляват договор, нито са част от договор, нито могат да бъдат включвани в договор, който може в последствие да бъде сключен между продавача (или наемодателя) и ползвателя на информацията. Информацията или описанието дадени от посредника (или брокер; партньорска агенция) за имота, неговото състояние, характеристики или цена, независимо дали е написана или изказана устно, не може да бъде считана за официално изявление.

* Снимките (или рисунки, скициране) показват само определени части от имота и неговото състояние към датата на заснимане. Показаните разстояния, площи, измервания може да са приблизителни и да се различават от официалните. Компютърно генерираните изображения, дават само представа как може да изглежда имота и могат да бъдат променяни по всяко време.

* Имотът се ползва по предназначение (статут). Разрешения, планове, както и документи свързани с направени изменения (подобрения) може да не са актуални или да не са били издадени.

* Информацията за имота може да бъде променяна или допълвана по всяко време.

* Всеки потенциален купувач (или наемател) трябва да се увери лично чрез оглед на място, проверка на документи или по други начини за характеристиките на имота.

[ Затвори ]