, , 1

, , , 40 . . , , , , , ( ), , , , , , , ., . 1. , 2006 .

85 000 40 .. O
0883266600
nv5032