,

. 3 , 2 . , ,WC, . . : - - . 2. .

17 000 nv2583