, , .

. . . - - 1, . , . 4.
8 .. 3 4 . - , , , , , .
. , , , , , , . , .
2 , . - , , .., .
!

20 000 .65 .. O
0878212987; 0877749857
nv4974