, , .

- 6 ., . . , , . , . /. . , , , . . .

: 500 ..

50 000 .120 .. O
0889267882
nv5480