имоти заглавие

< назад съдържание напред >

ИНТЕРНЕТ И СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕКЛАМА

В СВЕТОВНАТА ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА

Интернет е световна информационна мрежа за комуникации и е най-евтиния път към световния пазар. В момента тя е най-всеобхватният рекламоносител и феноменално средство за просперитет. Всекидневно милиони хора се ползват от услугите на Интернет - за бизнес или проучвания.

С бурното развитие на мрежата през последните няколко години и последвалия постоянно растящ интерес към неограничените й възможности и разнообразие, рекламните услуги достигнаха рекордно високо равнище на възвращаемост на вложените средства. Факторите за този растеж са увеличеният бюджет, който компаниите отпускат за рекламиране, непрекъснатото подобряване на съдържанието на мрежата, широката реклама на web сайтовете.

Според някои данни, публикувани в специализирания печат в края на 1997 г. приходите от реклама в телевизионната индустрия са $834 милиона, а за реклама в

Интернет - $907 милиона. През 1998 г.фирмите са вложили повече от 2 милиарда долара в реклама чрез Интернет, а потребителите на Интернет в света са били 148 милиона. През 1999 г. една трета от всички домакинства в САЩ използват Интернет, а 45 милиона американци са пазарували чрез компютъра си като заявяват, че имат по-голям избор от стоки и спестяват много време. Прогнозите на западните експерти тогава бяха, че само в САЩ през следващите 6 години техният брой ще надхвърли 207 милиона. През юли 2000 г. в печата се появиха официални съобщения, че до месец март същата година 332 милиона души в целия свят са били свързани с Интернет. Статистиката помогна на експерти да докажат, че търговията чрез Интернет надхвърля 30 пъти скоростта, с която се развива световната икономика.

Водещ метод за рекламиране в Интернет са така наречените рекламни банери. Техният дял представлява 54% от световната мрежа.

Рекламата на недвижими имоти в Интернет също има немалък дял и интересът към нея в световен мащаб непрекъснато расте, което се отразява в повишения оборот в този вид търговия.

Българските рекламодатели започнаха по-активно да използват възможностите на Интернет-рекламата, тъй като на практика се убедиха, че в нея се корени възможността за сериозни бизнесконтакти по цялата планета. В телевизионните и радиореклами фирмите започнаха да показват само адреса си в Интернет, а от там вече може да се прочете всичко за тях, да се влезе във връзка, да се

направи поръчка.

Това е най-добрата среда за представяне на бизнеса, защото е евтино, бързо и достъпно в целия свят.

ПРЕДИМСТВА НА РЕКЛАМАТА НА ИМОТА

ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Предимствата са следните:

ФОРМАТ НА СНИМКИ НА ИМОТ,

ИЗПРАЩАНИ ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА (Email)

Препоръки при изпращане на снимков материал по електронната поща - Email:

поддържането на добро качество при записа на файловете препоръчително е да не се използва висока степен на JPG компресия.

Може да се изпратят и готови снимки (негативи или проявени) или CD в плик по пощата на адреса на дадената Агенция.

ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ

u Цени времето, информацията и юристите.

Съвременна мъдрост

u Следи пазара и конкуренцията.

Японска мъдрост


< назад съдържание напред >

www.1001Line.com