имоти заглавие

< назад съдържание

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА СГРАДИ

Данъчната оценка на сградите се определя, като разгънатата площ на сградата се умножи по базисната данъчна стойност, коригирана с коефициент за местоположение. От резултата се приспада увехтяването. Базисната данъчна стойност се определя в левове за един квадратен метър в зависимост от конструкцията, вида и предназначението на сградата.

Конструкция на сградата лв./кв.м

-монолитен стоманобетон 10,00

Базисна данъчна стойност за второстепенни сгради

с оградни стени и др. - 60 % от базисната данъчна

стойност за съотв. конструкция

Базисната данъчна стойност се умножава с коефициент за местоположение в зависимост от функционалния тип на населеното място, зонирането в строителните граници и вилните зони, посочен в таблицата на стр.172.

Коефициентът за местоположение на националните курорти и вилните зони край тях, както и за вилните зони до 10 км от морската брегова ивица се умножава с 20 на сто, с изключение на Варна и Бургас, а за курорти с местно значение и вилните зони към тях - с 10 на сто. За производствени сгради се прилага коефициент за местоположение от колона "В строителни граници", а за селскостопански - от колона "Извън строителни граници".

Населените места по функционален тип, определен с Единния класификатор на населените места (ЕКНМ) в Република България, се групират както следва:

  1. Първи (I) функционален тип:

  1. Втори (II) функционален тип:

Ботевград, Горна Оряховица, Димитровград, Дупница, Казанлък, Карлово, Лом, Петрич, Самоков, Търговище, Свищов, Смолян, Червен бряг.

Коефициент за местоположение в зависимост от функционалния тип на населеното място, зонирането в строителните граници и вилните зони

Table1

Функцио-

нален тип

Зона

В

Извън

Вилна зона

I

II

III

IV

V

строит.

граници

строит.

граници

I кат.

II кат.

София

40,0

32,0

27,0

18,0

12,0

11,0

10,0

28,0

16,0

Варна

38,0

30,0

24,0

18,0

12,0

10,0

10,0

26,0

14,0

Бургас

29,0

25,0

22,0

15,0

10,0

9,0

8,0

22,0

10,0

Пловдив

25,0

21,0

16,0

14,0

10,0

9,0

8,0

6,0

10,0

I, 1 група

21,0

16,0

13,0

10,0

9,0

8,0

7,0

2,0

9,0

I, 2 група

9,0

5,0

10,0

8,0

7,0

6,0

5,0

9,0

7,0

II, 1 група

14,0

10,0

7,0

5,0

-

4,0

3,0

6,0

5,0

II, 2 група

10,0

6,0

5,0

4,0

-

3,0

2,5

4,0

3,5

II, 55

4,0

3,0

-

-

2,5

2,0

3,0

2,5

-

IV, V 30

2,0

-

-

-

2,0

1,5

2,5

2,0

-

VI, VII, VIII

1,5

-

-

-

-

1,1

1,0

1,3

1,2

След петата година от завършването на сградите данъчната им оценка се намалява със следното годишно овехтяване според вида на конструкцията:

Данъчна оценка на земите в строителните граници, застроените дворове и на земите извън строителните граници (без земеделските земи)

Данъчна оценка на земите в строителните граници, застроените дворове и на земите извън строителните граници се определя като площта на имота се умножи по базисната данъчна стойност, която за един квадратен метър е 0,50 лв, корегирана с коефициент за местоположение, посочен по-горе.

ДЕЙНОСТИ С ПАТЕНТЕН ДАНЪК

През 2000 г. окончателеният годишен данък (патент) се определя в зависимост от типа населено място и се плаща за 47 дейности. Ето някои от тях:

1. Агенциите за недвижими имоти. За брокерите от градове от 0 и 1 група патентът е 5000 лв. За селищата от 2 група годишният налог е 2000 лв., а за тези от 3 група - 1000 лв. За селищата от IV и V група (това са селища с население до 5000 жители дължимият налог е 500 лв., а от VI до VIII група (население под 5000 жители, където вероятно няма агенции) - 300 лв.

  1. Строителни и строително-ремонтни услуги (лепене на плочки, зидане, мазане и др. строителноремонтни дейности). Майсторите от центъра на столицата ще плащат 500 лв., за втора зона на София - 400 лв., трета зона - 250 лв., за крайните квартали - 200 лв., за градовете от 1 група - 400 лв., при 2 група - 250 лв., за 3 група - 120 лв., а за малките населени места - от 120 до 100 лв.

3. Машинописни и ксерокс услуги. В централните части на столицата патентът е 400 лв., а в останалите райони по 350 - 300 лв. В провинцията налогът за тези дейности варира от 400 до 250 лв.

4. Тапицерски услуги. За първа зона на столичната община патентът е 400 лв. Във II, III и IV зона данъкът е от 350 до 250 лв. За населени места от 1 група налогът е 350 лв., при 2 група - 300 лв., за 3 група - 250 лв., за малките селища от 4 и 5 група - съответно 200 лв. и 180 лв.

5. Ключарски услуги, ремонт на брави и шевни машини. Данъкът за София и големите градове е 150 лв., а за останалите селища - от 100 до 50 лв.

6. Ремонт на чадъри, запалки и велосипеди. Коминочистачи, ваксаджии, теляци, бъчвари, подковачи и тепавичари. Данъкът при тях варира от 70 до 50 лв.

7. Зали за компютърни игри и компютърни и Интернет услуги. За градовете от 0 и 1 група патентът е 300 лв. за едно място в залата, при 2 група - 250 лв., за 3 група - 200 лв. За малките градчета и села налогът е определен на 150 лв. и 100 лв. за място.

  1. Развлекателни игрални автомати, билярд и други

игри с жетон или монета. Данъкът е от 150 до 100 лв. на място.

9. Зали с минифутбол, тенис на маса, бридж и табла. Патентът е от 20 до 8 лв.

10. Зали за боулинг и кегелбан. Данъкът е от 100 до 40 лв. за игрален коридор.

11. Фитнес центрове. Патентът е от 600 до 300 лв. за брой съоръжения.

12. Спортни зали. Патентът е от 1000 до 400 лв.

13. Химическо чистене, пране и гладене. Патентът е от 1000 до 400 лв.

14. Поставяне на татуировки. За столицата данъкът е от 1100 лв. до 400 лв.,а за страната - от 600 до 100 лв.

15. Продавачи на вестници и списания. Патентът е от 200 до 30 лв.

16. Развлекателни услуги по язовири, черноморски плажове и зимни курорти - плаща се данък за всяка бройка от съоръженията. Той е:

17. Организатори на шофьорски курсове. Патентът е според типа на селището, където провеждат обучението. За населени места от 0 и 1 група налогът е 1000 лв. за една кола, за по-малките градове - 850 лв.

18. Собственици на комбайни - 300 лв. годишно.

19. Собственици на трактори, тракторни ремаркета, самоходни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини - 100 лв. годишно за всяка.

20. Прикачна, навесна и стационарна техника - 10 лв. годишно на бройка.

21. Паркинги. За столичната община данъкът е от 80 до 40 лв. за място, а за страната - от 60 до 5 лв.

22. Заведения. Данъкът е според категорията им. Най-високият патент - 100 лв на място плащат 5-звездните нощни барове в София и големите градове. Патентът за първокласните ресторанти е по 60 лв. на място , а за кафе-сладкарниците - най-високият данък е 40 лв. на място.

23. Заложни къщи. За градовете от 0 и 1 група налогът е 20 000 лв., за населени места от 2 и 3 група - 14 000 лв. и съответно 10 000 лв. В по-малките населени места той варира от 6000 до 3000 лв.

24. Компаньонки - за София и градовете от 0 и 1 група - 4600 лв., за втора група - 4000 лв, за 3 група - 3500 лв. (за 1999 г. в София са се регистрирали само две компаньонки).

25. Гадатели - от 4000 до 2000 лв.

  1. Мелничари на брашно - 5000 лв на двойка валци, собственици на мелници за фураж - 500 лв.

  2. Бръснари и фризьори (и фризури за домашни любимци) - патентът за София е от 600 лв. до 150 лв. в зависимост от зоната. За градовете от 1 до 8 група той варира от 450 лв. до 60 лв.

Патентен данък плащат още: за часовникарски, шапкарски, обущарски и кожарски услуги; за видеокасети под наем; за тоалетни под аренда, и др.

Патентният данък се издължава на три равни вноски:

до 31 януари, до 31 юли и до 31 октомври. За пропуснат срок се начислява наказателна лихва върху невнесената сума. Годишният размер на лихвата е около 16%, а глобата за укрилите дейността, подлежаща за облагане, е тройният размер на налога. Тези, които до края на януари платят целия годишен данък, ползват отстъпка от 5 на сто.

Граждани, които извършват дейност с патент и не са регистрирани по търговския закон, трябва да подадат данъчна декларация до 31 декември. За едноличните търговци и юридическите лица крайният срок за това е 14 януари следващата година. Когато дейността започва след тези срокове, декларацията се подава преди началото й.

За 2000 г. патент плащат само фирми с годишен оборот от предходната година под 75 000 лв. Когато този праг бъде надсрочен, приходите от дейността се облагат с данък печалба.

Тези, които развиват две и повече дейности, облагани с патентен данък, плащат 50% от налога за всяка от

тях. В декларацията си те посочват броя на извършваните услуги и редуцирания до половина налог за всяка от тях. Пенсионерите плащат 60% от налога.

Фирмите трябва да обявят и на колко хора са дали работа. За първо наето лице се дължи пълният размер на патента, а за всяко следващо - по 25% от сумата.

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ

Патентният данък е годишен и е удобство да се погасява на три равни части. Някоя от вноските може да не се изплати само в случай на прекратяване дейността на фирмата по независещи от нея причини.

ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ

Думата "лизинг" има английски произход и в превод означава отдаване или вземане под наем.

Договорът за лизинг представлява договор за наем с някои свои особености (Указ на Главно управление на данъчната администрация при Министерството на финансите № ГДУ-18 / 04.04.94 г.), а именно:

Договорът за лизинг е финансово обвързан наемен договор и той трябва да съдържа клауза за закупуване. Собствеността е нужно да се прехвърли към края на наемния срок и срокът на договора да покрива поголяма част от полезния срок на годност на актива. Освен това в лизинговия договор освен размера на наема точно следва да бъде определен размера на дължимата лихва (лихвен процент). Препоръката е, ако размерът на лихвата не е посочен в договора, данъчните органи да я изчислят пропорционално на наемните вноски на базата на основния лихвен процент, определен от БНБ към момента на плащането.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ЗА ОТКРИВАНЕНА НА МАГАЗИН ЗА АЛКОХОЛ

Наредбата за условията и реда на търговия с алкохолни напитки, за тютюн и тютюнови изделия, както и Правилника за прилагане на Закона за тютюна са публикувани в "Държавен вестник", съответно в бр. 36/1996 г. и бр. 18/1994 г.

Необходими са следните документи за откриване на магазин за продажба на алкохол:

1. Заявление и декларация по образец. Попълват се от управителя на фирмата. Формулярите се вземат от

общината или от съответното кметство по местоположение на търговския обект.

2. Съдебна и данъчна регистрация на фирмата - нотариално заверени.

3. Удостоверение от териториалното данъчно управление, че фирмата не дължи данъци и такси на държавата.

4. Санитарно разрешение от ХЕИ за въвеждане на обекта в експлоатация и разрешение за продажба на алкохол.

5. Разрешение от кметството за работното време на обекта.

6. Нотариално заверен договор за наем или документ за собственост.

7. Служебна бележка от кметството по местонахождение на обекта, че магазинът е законно построен.

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ

Документите се предоставят в отдел "Лицензи, търговски дружества и общински предприятия" в съответната община.

ПРОМЯНА НА СТАТУТА НА ПОМЕЩЕНИЕ

В МАГАЗИН ИЛИ ОФИС

Всяко помещение - жилище, мазе, кухня или гараж, изпълнява определена функция, която е определена от архитектурния проект на сградата. Произволната промяна на официалното предназначение е недопустима. Изменението може да засегне трети лица и да наруши съседските взаимоотношения.

Например: В гаража на жилищна сграда се монтират шприц или пресмашини за производство на пластмасови изделия. Работата е шумна и излъчва газове с неприятна (понякога и отровна) миризма. Или - в гаража се установява фирма за ремонт и боядисване на леки коли. Обстановката за живеещите наоколо става непоносима.

Не така стоят нещата, ако подобно помещение (в случая гараж) се използва за офис, приемна или магазин. Първата крачка, която Собственикът трябва да направи, за да промени предназначението на гаража, е да получи съгласието на съседите си. Следва съгласуване с органите на ХЕИ, "Противопожарна охрана" и НЕК. Едва след това се изработва проект за исканата промяна.

Когато жилищното помещение ще се използва за офис и не се налага преустройство, промяната се обявява в общинската администрация и се иска одобрението й.

При отваряне на магазин се иска изработване и приемане на архитектурен проект. Тази промяна на статута може да се извърши само, ако тя е допустима в архитектурно-художествено, строително-техническо и хигиенно-санитарно отношение.

При преустройство или при промяна на предназначението се образува административно производство за индивидуален административен акт - одобрение на промяната. Той се издава от главния архитект на общината (или кметството) след одобрение от архитектурно-градоустрой

ствена комисия. Тя е длъжна да се произнесе в едномесечен срок, който започва да тече от датата на внасяне на искането в съответната администрация. При връщане на преписката за корекция, срокът започва да тече отново от момента на депозиране на корекцията. Отказите могат да се обжалват по административен ред пред началника на Дирекцията за национален строителен контрол.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТЕЛЕФОНЕН ПОСТ

ОТ ЕДНО НАСЕЛЕНО МЯСТО В ДРУГО

При продажба на жилището си в дадено населено място и смяна на местоживеенето всеки собственик на телефонен пост може да го прехвърли в другото населено място, където се установява. Необходимо е за тази цел да се подаде лично или с пълномощно молба в съответната служба на БТК, където се води на отчет телефонния пост. Таксата за тази услуга е няколко пъти по-ниска от тази, която се изисква при откриването на нов телефонен пост.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ ПОЩИТЕ

От 500 до 5000 лв. е глобата предвидена за този пощенски оператор, който отвори чужда пощенска пратка или я присвои, гласи Законът за пощенските услуги. Същата глоба ще отнесе и този подател, който сложи в пратката забранени предмети и вещества, ако деянието

не съставлява престъпление. В пощенските пратки се забранява поставянето на наркотици, оръжие, взривни вещества, заплашващи живота и здравето на хората, както и поставянето на регилиозни материали на забранени и нерегистрирани в страната секти и организации, монети, банкноти, чекове, злато, сребро, скъпоценни камъни или други ценни предмети.

При съмнение операторът може да изисква от подателя съгласие за извършване на проверка при приемане на пратката. При отказ пратката не се приема.

Контролът по спазване на този закон се осъществява от специалисти на Министерството на транспорта и съобщенията.

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Законът за защита на потребителите е предвидил три варианта за действие при закупена некачествена стока в случай, че дефектът се е проявил в гаранционния срок и е налице касова бележка:

Законът защитава потребителите. Добре е при необходимост да се посочат законовите уредби и се потърсят гражданските права.

НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ОБМЕННИТЕ БЮРА

Наредбата за дейността на обменните бюра влезе в сила от 1 януари 2000 г. заедно с новия валутен закон, на чието основание се издава.

С наредбата се изисква комисионните и таксите в обменното бюро да са написани точно с толкова едри букви, с колкото са изписани курсовете. Всички допълнителни условия се изписват на български и английски език.

В бюрото трябва да е закачено на видно място удо стоверението за регистрация и телефонът във финансовото министерство, на който гражданите могат да сигнализират за нередности.

Бюрата са задължени да отчитат оборота с интеграционна система или с касов апарат. Те следва да издават на клиента фискална касова бележка, която се признава за фактура и бордеро.

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ

Граждани, които не са доволни от сделката (обмена), могат да поискат тя да бъде анулирана докато са в бюрото.

ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛ

По закон продажба, дарение, замяна или делба на моторно превозно средство (МПС) се извършва с писмен договор с нотариална заверка на подписите на Продавача и Купувача.

Собствеността на МПС се доказва с регистрационния талон.

Вземат се предвид и следните законови актове:

договор. Необходимо е съдебно удостоверение за фирмата за доказване на съдружниците и представляващия фирмата.

От данъчната служба се изисква квитанция за платен пътен данък, който заедно с полица за застраховка "Гражданска отговорност" за текущата година, се представят пред Нотариуса. Застраховката може да се прехвърля на Купувача за останалото време до края на календарната година.

Необходимо е също удостоверение за застрахователната стойност на колата от лицензирана застрахователна компания. То се издава срещу регистрационен талон (този документ изпълнява същата функция както данъчната оценка при продажба на недвижим имот). Застрахователната стойност на колата се обявява като продажна цена и върху нея се начисляват местният данък за прехвърляне на МПС и нотариалната такса.

Преди Продавачът и Купувачът да се явят пред Нотариуса е необходимо да са платени:

  1. Местният данък по сделката (чл. 50 от Закона за местните данъци и такси).Той се внася по банкова сметка на данъчната служба на общината на Купувача. Това важи и когато има уговорка данъкът да се подели по равно между двете страни. Ако прехвърлянето е за сметка на дарителя (Продавача), тогава местният данък се внася по сметка на неговата данъчна служба. При продажба местният данък е 2% от застрахователната стойност, а при дарение на роднина по права линия - 0.5%, и т.н.

Двете страни по сделката трябва да положат подпиите си пред Нотариуса, а ако вече са се подписали да го потвърдят пред него.

Нотариусът може да завери договора за продажба на МПС и извън своята кантора и в извънработно време, но тогава се заплаща допълнителна такса.

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ

брака се опитват да заблудят Нотариуса за собствеността на колата. Например те показват вместо последното бракоразводно решение - първото. Така излиза, че автомобилът е бил купен след първия развод, а не по време на следващия брак.

ВАЖНО!

След като Купувачът стане собственик на автомобила, той е длъжен в 14-дневен срок да го регистрира пред службите на КАТ и до един месец да го запише в своята данъчна служба.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

През юли 2000 г. Народното събрание прие поправки в Кодекса за задължителното обществено осигуряване (КЗОО) като замениха наименованието "частни земеделски производители" със "земеделски производители". Те, ако се занимават само със земеделска дейност до 31 декември 2005 г., ще внасят осигурителни вноски върху избран осигурителен доход от половин до 10 минимални работни заплати. Вноските вече ще се внасят до 31 март на годината, следваща календарната година, за която се отнасят. Тези промени влязоха в сила от 1 август 2000 г.

Осигурителните им вноски гарантират пенсии за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, както и правото на обезщетение при болест, трудова злополука, и пр.

КОМПЕНСАЦИИ ЗА ДЪЛГОГОДИШНИ

ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ

Дългогодишните вложители получават по 3 стотинки за всяка лихвоточка от жилищно-спестовните си влогове. Компенсации ще получават само тези, които строят или купуват дом и са доказали, че се нуждаят от жилище. Според Закона за уреждане на жилищните проблеми на гражданите с дългогодишни жилищно-спестовни влогове, компенсации се дават само на тези, чието имущество е оценено под 150 000 лв. към 3.08.1993 г. От 1999 г. тази стойност е определена на 15 000 лв.

КАКВИ ЗАЕМИ ОТПУСКА БАНКА ДСК

И ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ

От вида на заема зависят размерът на кредита, сроковете на издължаване и обезпечението. За сега заеми се дават за жилищни, потребителски и стопански нужди.

  1. ЖИЛИЩНИ ЗАЕМИ. Това са заеми за: жилищни нужди (строеж и покупка на жилище, гараж и ателие), покупка на строителен парцел, преустройство или основен ремонт, доплащане при замяна, довършване на жилище и текущ ремонт.

За разрешаването на жилищен заем Банка ДСК има 2 условия: доказан месечен доход за всеки член от семейството и обезпечение. Размерът на заема се определя от вида на имота.

Размерът на такива заеми се определя от експертите на банката. На практика Банка ДСК отпуска кредит до 50% от пазарната цена на имота. При някои от заемите ипотеката е върху имота, който е обект на сделката, при други - изискването е да се заложат други жилищни имоти.

Жилищните кредити са целеви. Инспекторите от Банка ДСК проследяват къде и как се влагат парите. Те трябва да бъдат използвани точно за тези нужди, за които са заявени. Изисква се клиентите да представят фактури за закупените материали, нотариални актове, и др.

Сроковете за погасяване на заемите са различни.

Кредит за текущ ремонт на жилище (нови тапети, боядисване, смяна на плочките в банята, и т.н.), се отпуска без ипотека. Гаранти по заема са от 3 до 5 поръчители по преценка на кредитния инспектор.

При кредит за основен ремонт вече се изисква ипотека на имот и строително разрешение за ремонта.

2. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЗАЕМИ

При потребителските заеми инспекторите от Банка ДСК не проследяват за какво отиват парите. Важното е да се връщат в срок. Минималната работна заплата е мерило за платежоспособността на кредитополучателя.

Да се издейства отпускането на потребителски кредит никак не е лесно. По-малките заеми се гарантират от 5 поръчители едновременно, а по-големите - задължително се осигуряват с ипотека. Оценката на имота се извършва от инспекторите на Банка ДСК.

3. ЗАЕМ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Стопанските кредити са краткосрочни. Обикновено

те трябва да се възвърнат за 1 година. На практика ДСК става банка на малкия и средния бизнес.

ИЗИСКВАНЕ към кредитополучателите и поръчителите.

Условията, на които трябва да отговаря всеки кредитополучател, са доста строги. Той трябва да има постоянна работа, да не е назначен като заместник, съгласно Кодекса на труда, да не е в период на предизвестие за изтичане на трудовия договор, да не е на сезонна работа, или да отбива военна служба.

Поръчителите на заеми също следва да отговарят на определени условия. Всички изисквания към кандидатите за кредит важат и за поръчителите. Поръчителят трябва да е платежоспособен. Той не бива да разчита на хонорарно възнаграждение или на надомна работа.

За доказване на платежоспособността на поръчителя или на кредитополучателя се приемат всички видове доходи, чието получаване може да се докаже.

Когато заемът не се издължава редовно, т.е. месечните вноски не се плащат в срок и се натрупват в продължение на 3 месеца, целият остатък от сумата става "предсрочно изискуем" и започва да се олихвява по действащия процент по договора, плюс наказателна лихва.

Експертите на ДСК твърдят, че населението продължава да бъде най-изрядния длъжник при кредитирането. Над 99.9% от отпуснатите заеми за граждани се обслужват редовно.

ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ

Преди да предприемете каквито и да са действия

по теглене на заем, проучете какви условия ви пред

лага всяка една банка (напр. Пошенска, ОББ, Българо-американската кредитна - БАКБ, и др.) и тогава решете с коя да се обвържете с договорни отношения.

КЪДЕ МОГАТ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ

ОФШОРНИ КОМПАНИИ

В света съществуват 50 юрисдикции, в които могат да се регистрират офшорни компании. Най-общо те се разделят на следните групи:

У нас вече има консултански фирми, които регистрират офшорни компании, за сега с външнотърговска дейност и то предимно на клиенти от Русия, Украйна и съседни балкански страни. Цените за тези услуги варират от $375 до $6500 в зависимост от желаната зона, а в Швейцария, Люксенбург и Лихтенщайн - от $3500 до $4000. Най-скъпи са офшорките в островните държави.

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ

Офшорни компании се регистрират заради нулевите или минимални данъци върху печалбата, заради отсъствието на контрол върху валутните операции и задължителната анонимност на истинския собственик. Имената на действителните собственици могат да бъдат разкрити само със съдебна заповед при следствие за участие в пране на пари, търговия с наркотици и оръжие, и т.н.

ОТКРИВАНЕ НА СМЕТКИ В ЧУЖБИНА

От 1 януари 2000 г. всеки може да си открие сметка в чуждестранна банка без каквото и да е било разрешително, но трябва да отиде лично в съответната държава. Ако е сметка на фирма, то тя следва да се декларира в данъчната служба в срок от 10 дни.

Сметка в чуждестранна банка може да се открие по следния начин: Парите се внасят в българска банка за 24 часа и се взема банково бордеро за сумата. По закон тя може да е 20 000 лв. Парите задължително се декларират на митницата. Пресича се границата и отново се декларират, за да се получи от съответната данъчна администрация документ, че тези пари са внесени. След това в банката, където се желае откриване на сметка, се предоставя документа от митницата и парите и се започва процедура (10-15 минути) за откриване на сметка и кредитна карта.

Според наредбите на БНБ всеки може да преведе

до 2000 лв. в чужда банка, без за това да е необходимо документ, доказващ необходимостта от превода. Това означава, че всеки, който има пари, би могъл всеки ден да си превежда по 2000 лв. и банката не може да му откаже. Друг е въпросът, че превеждането на пари по сметка в чужбина по този начин излиза доста по-скъпо, отколкото, ако се преведе по-голяма сума наведнъж.

Трудното при обслужване на сметка в чужбина е, че не винаги е възможно бързо разпореждане с парите - трябва да се ходи в съответната страна или да се теглят чрез банкомат в България, но това е доста скъпо удоволствие. За крупните вносители обаче не е проблем.

Вариант за дребните спестители е да разпръснат спестяванията си в няколко банки, така че никъде да не надхвърлят 5000 лв.

В някои държави сметка може да се открие и с пълномощно (например в офшорните страни).

РЕЧНИК НА ЧЕСТО ИЗПОЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯТА ПРИ РЕКЛАМИРАНЕ

НА ИМОТИ В МАСМЕДИИТЕ

Означения и техните тълкования.

Ц -център;

СЦ -супер център;

ЦГЧ -централна градска част;

ШЦ -широк център;

СИЗ -северна индустриална зона;

ЮИЗ -южна индустриална зона;

РЗП -разгъната застроителна площ;

ЗРП -застроително-регулационен план;

КЗСП -кадастрално-застроителен и силуетен план;

ЧКЗР -частична квартално-застроителна разработка;

ТСУ -териториално селищно устройство;

ЗТСУ -закон за териториално-селищно устройство;

РП -регулационен план;

ЖСК -жилищно-строителна кооперация;

ЕПК -едроплощен кофраж (вид строителство);

ОР -основен ремонт;

Т+T -телефон +ТЕЦ;

П+4+М -партер + 4 жилищни етажа + мансарда;

СКШ -секционни кухненски шкафове;

Ю/И -изложение юг-изток;

5(7) -пети етаж от седем етажна сграда;

СП+Х+К -спалня, хол и кухня;

Еmail -електронна поща в Интернет.

http://... -страница в Интернет

u Чест, закон и око шеги не търпят.

Словенска поговорка

БАЗИСНА ДАНЪЧНА СТОЙНОСТ НА 1 КВ.М В ЛЕВОВЕ

Начин на Базисна данъчна стойност в лв./кв.м по категории

трайно ползване I II III IV V VI VII VIII IXX

Трайни насаждения 0,225 0,204 0,180 0,156 0,120 0,098 0,060 0,042 0,026 0,009

Ниви 0,125 0,112 0,098 0,086 0,065 0,054 0,033 0,023 0,015 0,006

Ливади 0,081 0,074 0,065 0,056 0,044 0,036 0,021 0,015 0,009 0,003

Пасища 0,048 0,044 0,039 0,033 0,026 0,021 0,012 0,009 0,005 0,002

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ

ПРАВНИ ПОНЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ

С НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

ИЗБОРЪТ НА ДОМ - ЖИТЕЙСКА ФИЛОСОФИЯ И СТИЛ НА ЖИВОТ

РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

Покупко-продажба на имоти

когато не е заплатена цената................................................................49

Наследство

Делби.

дворът на жилищен блок........................................................................66

Дарение

съпруг(а) може ли да стане стане собственик

на имота, ако той е придобит по време на брака им.......................75

НАЕМАНЕ И ОТДАВАНЕ НА ИМОТИ ПОД НАЕМ

АГЕНЦИИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ -

ГАРАНТ ЗА ЮРИДИЧЕСКАТА ЗАЩИТЕНОСТ НА КЛИЕНТА

НОВО СТРОИТЕЛСТВО

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ

залесени или самозалесили се земеделски земи............................149

БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ СЪДЕБНИ ДЕЛА

ИНТЕРНЕТ И СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

В следващото издание на книгата ще бъдат отразени новите законови уредби (и промени), които се отнасят до недвижимата собственост, както и отговори на ваши въпроси.

За контакти: ЕООД "Тракия", гр. Пловдив, Патриарх Евтимий 3

тел: 032/ 661-888, 263-783, 262-555

www.1001Line.com

ISBN 954-9520-45-5

on-line версия инж. Мария Гаджова, доктор на науките

® Всички права запазени.

Никаква част от това издание не може да бъде възпроизвеждана под

каквато и да е форма и по какъвто и да е начин без изричното разрешение на автора.


< назад съдържание

www.1001Line.com