[« Назад]  [Съдържание]  [Напред »]       [безплатна обява за имот]

1. КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ

1.1. ЧОВЕК ИМА ТОЛКОВА ПРАВА, КОЛКОТО МОЖЕ ДА ОТСТОЯВА

Нашият народ от поколения е свързан със своя дом и своята земя. За нас, българите, недвижимата собственост е свещена цел, капитал, извор на самочувствие и надежда за просперитет. Тя е важна част от ценностната ни система - за стабилност, за добруване на семейството и на нацията.

По едни или други причини често ние не знаем своите права, които имаме като настоящи или бъдещи собственици на недвижим имот, не знаем и как да ги защитаваме. Не са редки случаите, когато от нашата неосведоменост печели изнудвачът, мошеникът... А и не всеки път може да се направи консултация с подготвен специалист, било по финансови причини, или поради липса на време, или просто защото не сe знае, че по даден проблем съществува нормативен акт. Не напразно Т. Джеферсън е казал: “Изпълнението на законите е по-важно от създаването им”. При всички случаи обстоятелството, че не познаваме закона не ни оправдава, когато го използваме или не го спазваме.

Животът категорично ни показва, че в нашия динамичен свят е изключително важно да ценим времето, информацията и юристите, да знаем добре правата си и да ги отстояваме, да зачитаме и изпълняваме законовите актове. Тогава ще сме силни и като личности и като народ.

Като собственик на фирма за недвижими имоти, с проблемите, отразени в тази книга, се сблъсквам почти всеки ден при контактите си с клиенти от различни възрастови и социални групи, при работата ми с брокери - посредници при сделки с недвижими имоти. Отговорите на техните въпроси се съдържат в тази книга. Тя е второ издание. Читателският интерес на първата книга („100 въпроса, 100 отговора за недвижимите имоти“) бе изключително голям и тиражът се изчерпи бързо, а общественото търсене и искане продължи.

Това ме подтикна да напиша новата книга, която вие, уважаеми читатели, държите в ръцете си. В нея е направен опит информацията да бъде поднесена по-пълно, по-мащабно, по-достъпно и компетентно, като за теоретична база служи нашето законодателство (до месец април 2007 г.), а в посочените примери - моя професионален и жизнен опит.

Книгата е обогатена и с крилати мисли, мъдрости и народни умотворения, свързани с бизнеса и живота. От тях бихме могли да почерпим мъдрост и опит, дошли от вековете до наши дни, за да стане нашето всекидневно общуване с клиентите по-богато, по-свежо, по-завладяващо, по-убедително.

Мисля, че новото издание отново ще помогне на любознателните българи и на хилядите брокери да обогатят своята култура в областта на недвижимите имоти, за да знаят кога и как да се сдобият с частна собственост, как да я защитават или управляват, как ефективно да упражняват посредническата дейност при сделките с недвижими имоти.

Много бих искала тази книга да ви бъде полезна в работата и в живота.

Изказвам искрена благодарност на редактора Васил Стоянов (посмъртно), на консултантите: нотариус Кръстева, адв. Митова, инж. Бостанджиева и Лиляна Христова.

АВТОРЪТ


[« Назад] [Съдържание] [Напред »]
Съдържание собственост