[« Назад]  [Съдържание]  [Напред »]       [пусни безплатна обява в Интернет за вашия имот]

20. ИНТЕРНЕТ И ТЪРГОВИЯТА С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

20.1. СЪЩНОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ НА ИНТЕРНЕТ

Интернет е световна информационна мрежа за комуникации и е най-евтиния път към световния пазар. В момента тя е най-всеобхватният рекламоносител и феноменално средство за просперитет. Всекидневно милиони хора се ползват от услугите на Интернет - за бизнес или проучвания. Статистиката помогна на експерти да докажат, че търговията чрез Интернет надхвърля 30 пъти скоростта, с която се развива световната икономика.

С бурното развитие на мрежата през последните няколко години и последвалия постоянно растящ интерес към неограничените й възможности и разнообразие, рекламните услуги достигнаха рекордно високо равнище на възвращаемост на вложените средства. Факторите за този растеж са увеличеният бюджет, който компаниите отпускат за рекламиране, непрекъснатото подобряване на съдържанието на мрежата, широката реклама на уебсайтовете.

Българските рекламодатели започнаха по-активно да използват възможностите на Интернет, тъй като на практика се убедиха, че са налице големи възможности за сериозни бизнесконтакти по цялата планета. В масмедиите, в телевизионни и радиореклами фирмите вече показват само адреса си в Интернет, а от там всеки може да се запознае с дейността на съответната компания, да влезе във връзка с нея, да направи поръчка, да осъществи търговска дейност.

Според някои данни, публикувани в специализирания печат през 1999 г. една трета от всички домакинства в САЩ са използвали Интернет, а 45 милиона американци са пазарували чрез компютъра си като заявяват, че имат по-голям избор от стоки и спестяват много време. През юли 2000 г. в печата се появиха официални съобщения, че до месец март същата година 332 милиона души в целия свят са били свързани с Интернет.

В края на 2005 г. броят на потребителите на глобалната мрежа е достигнал 1 млрд. души и приходите на сектора електронна търговия е достигнал 5 трилиона долара (Маркетинговата агенция IDC). Борбата за лидерското място се води между Европа и Азия, докато САЩ се насочва към третото място. Най-интензивно нарастване се очаква в страните от Латинска Америка.

Рекламата на недвижими имоти в Интернет също има немалък дял и интересът към нея в световен мащаб непрекъснато расте, което се отразява в повишения оборот в този вид търговия.

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ

В днешния динамичен свят Световната глобална мрежа е най-добрата среда за представяне на бизнеса. Тя е евтина, бърза и достъпна в целия свят.

20.2. ПРЕДИМСТВА НА РЕКЛАМАТА НА ИМОТ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Да се рекламира недвижим имот чрез Интернет има предимства. В най-общ вид те са следните:

Преди се залагаше изключително на печатната реклама, която представляваше до 95%, а останалите около 5% заемаха другите видове реклами. Сега на Интернет се пада около 70% срещу 30% на печатните издания, които се разпространяват най-вече регионално, докато Интернет се ползва интернационално. Без съмнение ефективността от рекламата в Интернет е много по-голяма. Няма медия по-голяма от Интернет.

20.3. ТЪРГОВИЯ НА ИМОТИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Търговията с имоти навлезе в нова фаза на равитие – предлагане за продажба на имот и избор за закупуване чрез Интернет.

На клиента Продавач или Купувач вече се спестява ценно време и средства за представяне и продаване на своя имот на пазара или при търсене на подходящ за закупуване. Всичко това се извършва онлайн.

Достатъчно е Продавачът да изпрати чрез своята електронна поща (e-mail) описание и снимков материал на фирмата, чрез която е решил да рекламира, да договори по същия начин и условията за бъдещата им съвместна дейност. При изпращане на снимки препоръчително е да се изпълнят някои изисквания, дадени в „Изпращане на снимков материал по електронен път“, стр.250.

Купувачът, в подходящо за него свободно време, спокойно се запознава чрез снимките и текстовете в уеб-сайтовете на мрежата с предлаганите на пазара имоти. В пространството на Интернет се осъществява и търсене на желаната оферта по различни признаци: вид на имота, цена, квадратура, местоположение, и др. Отделя се това, което конкретно интересува клиента и чак тогава се осъществява оглед.

Клиентът може да направи и специална поръчка към Агенция за недвижими имоти за оферта с определени параметри. За целта трябва да съобщи електронен адрес, на който да получи предложенията. Отговорът най-често идва много бързо. На своя компютър потенционалният Купувач получава пълна информация. Тя може да бъде придружена и от цветен снимков материал, от скица на имота, от карта за разположение му в страната, в населеното място и в квартала, от схема за най-удобния път до него, от подробно текстово описание, та дори и от сателитна снимка на района, и т.н. Ако липсва домашен компютър, информацията може да се получи и в най-близката интернет зала, където клиентът трябва да си отвори лична електронна поща.

Този начин на търсене и избор пести много време и средства особено за обикаляне и огледи на имоти, отдалечени от мястото, където се живее.

Единственото, което все още засега не може да стане по Интернет, е сключването на сделката при Нотариуса и плащанията по нея.

В днешно време в нашата страна сайта на дадена фирма за недвижими имоти, на Строителна организация или на собственик-Продавач, привлича вниманието и интереса на клиента, дава му необходимата изчерпателна информация и го оставя сам да взема решение дали да посети съответната страна, която предлага имота.

Но да погледнем в близкото бъдеще. Занапред все повече клиенти ще разглеждат различни имоти и ще се информирата за тях чрез мобилния си телефон, както е на Запад. По-голямата част от процеса на продажбите ще се проиграват във виртуалното пространство. А може и видеочат с брокера, виртуална разходка из обекта, избор на моделиране на обекта при довършване и обзавеждане, наблюдаване на имота с онлайн камера в реално време и др. Технологиите вече ще позволяват дори плащането на имота да се извърши онлайн.

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ

Бъдещето на недвижимите имоти в Интернет е настоящите представяния да се превърнат от форма на реклама в платформа за комуникация и инструмент за продажба.

Интернет не може да замени живия социален контакт, който е много важен в една сделка.

20.4. ФИРМЕН САЙТ

В момента фирменият сайт е една задължителна необходимост. Името му фигурира вече на всяка визитна картичка, във всеки вид реклама под името на фирмата.

От фирмения сайт Клиентът може да научи всичко: за местонахождението на фирмата и телевръзките за контакти с нея, за дейността и опита, за екипите, които работят, за предлаганите оферти чрез снимки и текстово описание, маркетингова и ценова информация, новини от пазара, въпроси и техните отговори от компетентни специалисти и други допълнителни и актуални сведения. Колкото повече полезна информация има в сайта на Агенцията, толкова по-добре. Ако е на няколко езика – още по-добре.

Има вече сделки с недвижими имоти, при които до изповядването им при Нотариус, личен контакт между клиентите и Агенцията-посредник не е имало. Само виртуален. По електронната поща се изпращат всички необходими документи, отговаря се на възникнали допълнителни въпроси от различно естество. Изяснява се всичко предварително.

Компютъризирането на нашата работа е неизбежен процес. Инвестициите в тази област са дългосрочни. Разходите, които не са малко, стават по-ефективни.

Една фирма може да няма собствен сайт, но тя може да рекламира в порталите за недвижими имоти. Днес виртуалното присъствие на една Агенция за недвижими имоти е предимство за фирмата пред българските и чуждестранни клиенти. Работата с чуждестранните клиенти би била немислима извън средата на Интернет.

За ефективната работа е необходимо качество и бързина. В полза на всичко това е виртуалното присъствие на Агенцията на пазара.

Изцяло виртуалните офиси са невъзможни. Има неща, които все още по Интернет не стават, като например: оглед на имота на место, сключване на Предварителен и Окончателен договор (волеизявлението и подписите пред Нотариуса), разплащането в брой или по банков път.

В днешното динамично време много е важно сайта да се поддържа и обновява (актуализира) всекидневно, за да е ефективен.

ИЗПРАЩАНЕ НА СНИМКОВ МАТЕРИАЛ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Препоръчително е при изпращане на снимкова информация по електронната поща форматът да е JPEG, размерите в точки – не по-малки от 1024 х 768 и големината на файловете – по-малка от 120 КВ.

Поради необходимост от поддържане на добро качество на снимките, при записа на файловете добре би било да не се използва висока степен на компресия.

Фирмите рекламодатели държат тяхната реклама да е качествена, силна и ефективна. За това те често отказват да приемат снимков материал с малки размери (изискан формат поне 1024 точки), с лошо качество, снимки правени с GSM, проекти и скици с файлови формати на ArchiCad, AutoCad, презентации Flash и PowerPoint, AVI-та, архиви с непопулярни формати: .асе, ЕХЕ, саморазархивиращи се, и т.н. Желателно файловете изобщо да не са архивирани.

Мисълта на всяка епоха се отразява в нейната техника и технология.

Норберт Винер

Интернет обещава да свърже различните компоненти на глобалната икономика в реално време.

Хенри Кисинджър

 За да създадеш изкуствен интелект, е необходимо да притежаваш естествен.

Норберт Винер

Интернет - тази световна мрежа, е наистина един изключителен информатор на човека, един непознат до сега диалогов център, който ти позволява да общуваш с милиарди хора.

Марко Семов

Компютрите трябва да работят, хората трябва да мислят.

Артур Кордон

Информацията остарява с часове.

Александър Кинг

Нашата епоха е горда с машини, които мислят, но е подозрителна към хора, които се опитват да мислят.

Мъмфърд-Джонс

Следи пазара и конкуренцията.

Японска поговорка

Цени времето, информацията и юристите.

Съвременна

Времето е пари.

Българска поговорка

Парите са средство за умните и цел за глупаците.

Пол Декурсел

Пазете се от омайната власт на парите, славата и постоянното задоволство.

Джеймс Уолдруп

Парите не се правят на силна светлина.

Бърнар Шоу[« Назад] [Съдържание] [Напред »]
земеделски земи и гори агенциите за недвижими имоти - гарант за юридическата защитеност на клиента