[« Назад]  [Съдържание]  [Напред »]       [пусни обява за продажба на вашия имот чрез Агенция]

21. АГЕНЦИИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ГАРАНТ ЗА ЮРИДИЧЕСКАТА ЗАЩИТЕНОСТ НА КЛИЕНТА

21.1. СЪЩНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

При извършване на покупко-продажба или при наемане и отдаване под наем на недвижими имоти, откакто съществува този вид търговия, опити за спекулации винаги е имало. За да се избегне това, препоръчително е гражданите, които искат да извършат сделка, да се обърнат към фирма, специализирана в тази сфера.

Чрез своите квалифицирани служители и адвокати тези фирми, които отдавна вече не са новост на българския пазар, дават сигурност за юридическата обезпеченост на сделките. При тях може да се получи най-вярна нформация за пазара на имоти, за реалната стойност на жилището в зависимост от неговото състояние, от вида на строителството, от местоположението и т.н. Целта е сделката да се осъществи бързо и изгодно.

С години се доказва лоялността на една фирма и се гради доверието към нея. Един от начините да бъдат правно защитени и клиентите, и фирмите-посредници, е сключването между тях на Договор за посредничество, наричан още Комисионен договор или Договор-поръчка за покупко-продажба или за наемане / отдаване под наем на недвижим имот. Понякога клиентите се притесняват или отказват да сключат каквито и да са договори, които всъщност защитават техните интереси.

Практиката показва, че се нуждаем от по-висока правна култура. Нерядко, едва след като са претърпели загуби, клиентите разбират колко скъпо им струва собствената самонадеяност, некомпетентност и неподплатеното им със знания самочувствие. Но вече е късно и последиците са тежки.

Прекомерната доверчивост към случайния “съветник”, а не към специалиста по недвижими имоти, също крие опасности с неприятни финансови последици. Понякога имотите имат строителни недостатъци, които посредниците бързо откриват и посочват на клиентите.

Случва се клиентът да предаде своята оферта на три-четири и повече фирми с цел “бързина на сделката”. Вместо това на пазара се получава нереална информация, недоверие на посредниците към този клиент и от там - пасивна работа по офертата и значително забавяне на сделката.

Много и различни са проблемите, съпътстващи осъществяването на сделки с недвижими имоти. За хората, които не работят в тази сфера и не са запознати със спецификата на работа, е необходимо много повече време, пари и търпение, за да се доведе всичко до успешен край. Като се обръщат към фирмите за недвижими имоти, гражданите си спестяват излишни проблеми и неприятности, а също и риска да бъдат измамени. Посредниците нямат интерес от развалянето на една сделка и сами се грижат за интересите на клиентите си. Колкото повече са доволните клиенти, толкова повече се издига престижа на фирмата, а това е гаранция за нови клиенти и повече сделки.

21.2. КАКВО СЕ ГУБИ И КАКВО СЕ ПЕЧЕЛИ ПРИ РАБОТА С АГЕНЦИЯ

Печели се изгубено време (понякога с месеци), което е пари. Спестяват се пари за скъпите реклами на имота в масмедиите, за водене на безброй телефонни разговори с потенциални клиенти, както и допълнителни разнообразни разходи около предлагането на пазара и намирането на клиент. Всичко това е грижа на агенциите.

Печели се спокойствие и най-важното - чистота и сигурност на сделката. Ще се купи или продаде имот, на който документите са изрядни и за който няма допълнително да се плаща за погасяване на ипотеки, заеми и други финансови задължения.

Губи се определена сума, която представлява възнаграждението на фирмата-посредник.

Всеки трябва сам да реши. Кое е по-изгодно: да се плати комисионна на Агенцията и да има сигурност в чистотата на сделката или разчита на случая без гаранции за успех, с реалната опасност да сгреши в избора, в договарянето, и т.н.

Проблемът има и още една страна.

Преди да се свърже с посредници, клиентът трябва да прецени нещо много важно - с кого да работи. Възможно е да попадне на Агенция с неподготвени в професионално отношение брокери или с некоректни взаимоотношения (има ги и такива на пазара).

Може да се довери на приятел или познат, който е свързан с такъв вид бизнес или да потърси препоръката на близки, които са ползвали услугите на дадена Агенция и са с добри впечатления от нея.

Добре е да се потърси информация за посредническите фирми, да се посетят няколко, да се поговори с управителите им, да се проучат условията им за работа, да се получат визуални впечатления от офисите им, от брокерите им, от техните отношения към клиентите и сделките, от професионализма им, и т.н.

Така получената от различни посоки информация трябва добре да се обмисли и едва след това клиентът да реши с коя Агенция ще работи.

Никога клиентът не трябва да се обръща към дадена Агенция само за това, че офертата, която се предлага, изглежда много изгодна. Това може да го подведе и да има непредсказуеми последици.

ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ

Добре е клиентът да предпочете Агенция-посредник по начин, който дава взаимно доверие. Правилно избрана с нея той печели време, средства, спокойствие и сигурност.

21.3. РОЛЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ БРОКЕР

Закупуването на жилище е нещо повече от огледи на различни имоти. Важното е да се намери мечтания имот, в желания район, на най-атрактивното според представата на клиента място, на най-добрата цена, по възможност с минимална загуба на време и усилия.

Всичко това може да се постигне, когато Купувачът работи с професионален брокер. Как ще го познаете?

Той ще ви даде информация за цените на различни видове жилища в различните райони на дадено населено място. Ще ви запознае с подробности за всички предлагани в момента на пазара имоти според вашите изисквания.

Ще отговори на правните ви въпроси, отнасящи се до собствеността на имота, липса или не на задължения или тежести върху него, видовете такси и заплащания при едно бъдещо прехвърляне и т.н.

Ще ви заведе на оглед на имотите, които вие предварително сте избрали на база направените ви предложения. При огледа ще получите полезни съвети относно предимствата и недостатъците на имотa.

Ще води преговори като защитава интересити ви. Ще се опита да свали предлаганата цена, ако това е възможно.

Предварителният договор ще бъде изготвен в най-точния и изгоден за вас вариант. Ще съдейстава за оформянето на всички необходими документи преди изповядване на сделката и ще организира самото изповядване пред Нотариуса.

Трудът на брокера е високо квалифициран, заслужава уважение и добро възнаграждение. Според водещи специалисти у нас и в чужбина, то е няколко пъти по-малко от реалната стойност на положения труд.

Брокерът притежава юридически и маркетингови познания. Той е компетентен по строително-ремонтни работи. Той е психолог в общуването, внимателен, тактичен и професионален съветник.

Брокерът създава икономически, организационно-технически, правни, психологически и други условия за сключване на сделката. За всеки конкретен случай се търси адвокатска консултация, за да се предприемат най-резултатните средства за обработка и подготовка на всички документи и осъществяване на организацията до изповядване на сделката пред Нотариуса. На клиента се предоставя пълна информация относно стойността на сделката - такси, данъци, хонорари. Брокерите могат да посочат начини за ефективност на сделката от финансова гледна точка за спестяване на част от разходите.

Работата на брокера има голямо социално значение. Той е бизнес-посредник на хора, за които жилището е единствената материална ценност. За това е необходимо правата на страните в сделката да се гарантират с висока профисионална отговорност, което означава брокерите да са в течение на всички промени в нормативната база. Защото те нямат право на грешка.

21.4. ПАЗЕТЕ СЕ ОТ НЕЛЕГАЛНИ ФИРМИ И БРОКЕРИ

На пазара за недвижими имоти има измами, и от клиенти, и от Агенции. Обикновено това са нелегитимни брокери или фирми, които не са регистрирани по Търговския закон или по Закона за ДДС, не се включват в доброволния публичен регистър и работят без офис, без каквато и да е явна публичност. Срещата с клиенти правят на улицата, в кафето, в градинката, а връзката с тях е само по мобилен телефон, който много често сменят. Така прикриват следите и не могат да бъдат открити при измама, а също и от данъчните и други контролиращи органи. Те не предлагат договор, не носят отговорност и не поемат никакви ангажименти към клиента и неговия имот, но вземат нерегламентирани комисионни според случая. Понякога и финансово ограбват клиента, след което изчезват от пазара.

Такива брокери петнят името на фирми, които професионално изпълняват задълженията си. В крайна сметка не рядко добросъвестните и коректните поемат в публичното пространство негативите на общественото мнение.

Такава е действителността поради липса на закон за недвижимите имоти и лицензионен режим. На практика сега всеки може да се яви като посредник по сделка с недвижим имот.

ВАЖНО!

Преди да пристъпите към сделка с участие на посредник, проучете внимателно Агенцията: офис, публичност, работа и т.н.

Пазете се от фирми и брокери фантоми. Не поверявайте в тените ръце своите имоти, документи и пари.

21.5. НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“

Националното сдружение „Недвижими имоти“ (НСНИ) е създадено през 1992 г. Сдружението е неправителствена, независима браншова организация на работодателите и специалистите в областта на недвижимата собственост в България и е основен фактор на пазара за имоти в сраната. В почти всички големи градове функционират регионални структури. В тях членуват изявени и реализирали се фирми. Пазарът, такъв какъвто e, се формира от тях.

В сайта на НСНИ в Интернет www.nsni.bg са посочени имената, адресите и телефоните на всички фирми за недвижими имоти, членове на Сдружението, с което се регламентира лигитимността и сигурността в посредничеството. По този начин се пази и интереса на потребителите.

Целта на Сдружението е обезпечаване нормативното регламентиране на този бранш, защита всецяло дейността на посредниците и правата на частната собственост, създаване на действащ, равнопоставен и законов пазар за недвижими имоти, унифициране критериите за работа, грижа за професионалното израстване на кадрите, за етичната чистота, за защита на българския капитал, традиция, опит и интереси, за обществено и държавно признаване на професията. Тя вече е включена в Единния класификатор на професиите в България.

НСНИ представлява своите членове пред международни, държавни, общински, обществени и други структури, като развива отношенията си с тях с цел защита на интересите на своите членове. Предоставя постоянна информация за развитието на пазара в България и Централна Европа и за бизнес контакти с фирми и организации в САЩ и Европа.

НСНИ осигурява съвременно, професионално обучение на своте членове.

Благодарение на Сдружението съществува вече и уникалният за сега Доброволен публичен регистър на физически и юридически лица, които извършват посредничество с недвижими имоти и наемодателна дейност. Така на обществеността се обявяват фирмите, които трябва да се ползват с доверието на клиентите, защото само те имат доблестта и достойнството открито да обявят, че работят законно, професионално, прозрачно и в услуга на клиента.

НСНИ издава на всеки три месеца индекс REMI за продажба и наеми на имотите в България (виж стр.261).

Като организационна структура и най-важен фактор на пазара на имоти в нашата страна НСНИ участва в работата на Българската Търговско промишлена палата и Съюза на работодателите в България. Има възможност да дава предложения за усъвършенстване на държавната, изпълнителна и законодателна власт с цел подобряване на законодателството на нормативните актове, които се отнасят до браншовата дейност.

НСНИ зае и полагащото му се място в практиката на европейските и световни мрежи от асоциации за недвижими имоти. Сдружението е член на редица международни организации и работи активно с тях:

Ежегодно Националното сдружение “Недвижими имоти” организира съвместно с международните организации мероприятия, на които присъстват представители на българските агенции. Целта е изучаване опита на страните с развита пазарна кономика в областта на недвижимите имоти и прилагането на тези световни новости на българсия пазар.

Страната ни е вече член на Европейския съюз. Предстоят промени и в правилата на бизнеса за недвижими имоти. Той ще стане по-мащабен, по-изчистен, с по-взискателни клиенти. Изискванията на професионалните стандарти ще се повишат неимоверно. Това ще доведе до окрупняване на българските фирми, до създаване на стегната структура с аналитични отдели, с постоянно работеща реклама, с особена грижа за професионалното и етично израстване на кадрите.

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ

Защитата на правата на частната собственост се рзвива благодарение на етичната и квалифицирана професия на посредника на недвижими имоти, подкрепена от независимата браншова организация в България – НСНИ.

21.6. ИНДЕКС REMI

От 2002 г. Националното сдружение „Недвижими имоти“ започна да изготвя Национален индекс за недвижимите имоти REMI (Real Estate Market Indeks).

В работната група за създаване на имотния индекс взеха участие още представители на: Националния статистически институт, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Финансовото министерство, Националното сдружение на общините в България, Агенцията по приватизация, Националната строителна камара, Асоциацията на бизнесоценителите от цялата страна.

Основното предназначение на този индекс е да отразява както тенденциите на движението на продажните цени на основните сегменти на пазара на недвижимите имоти – жилища, имоти за бизнес, парцели и земи, така и реално сключените сделки на българския имотен пазар. Той се основава на обобщена информация за реалните тримесични продажби в различни региони в страната.

Изключителен интерес към Индекса проявяват национални специализирани печатните издания за икономика и бизнес, инвеститори от страната и чужбина, банкови институции (заради нарастващата активност на пазара за ипотечни кредити), застрахователни компании, одиторски и консултантски фирми, държавната администрация, и др.

Индексът е изключително необходим като статистически показател, като критерий и катализатор за изменението и развитието на пазара за недвижими имоти. И за това той така внимателно се наблюдава и от чуждестранните анализатори на нашето развитие, от техните и нашите инвеститори, от държавните и частни български институции.

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ

REMI е един много силен макроикономически показател, защото движението на имотния пазар е отражение на състоянието на цялата ни икономика.

21.7. КОМИСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА АГЕНЦИЯТА - ПОСРЕДНИК В БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПА И САЩ

За извършена посредническа дейност клиентът заплаща на Агенцията възнаграждение. Ето какво е то у нас:

1. При покупко-продажба на имот. За нашата страна в зависимост от района и естеството на сделката комисионното възнаграждение варира обикновено от 1% до 3% от продажната цена на имота и се заплаща както от Купувача така и от Продавача - най-често при подписване на Предварителния договор, но е възможно да се договори и друго време за плащане, както и друга стойност на възнаграждението.

В една част от западноевропейските държави комисионната се плаща единствено от Продавача, освен ако той успее да преговаря с Купувача за поемане на част от сумата.

В САЩ работи и така нареченият сконтов брокер, който продава имотите срещу твърда комисионна от 1000 долара. Там “агент недвижими имоти” е престижна професия. Кандидатите инвестират в своето обучение, полагат изпити, след което получават лиценз, различен за всеки щат. Чак тогава те имат право да работят като посредници. Агентите на недвижими имоти там работят на практика като самостоятелни предприемачи под шапката на голяма компания, получават до 50% комисионна от всяка сделка, но сами поемат част от разходите за реклама, маркетинг, привличане на клиенти, и т. н.

В Русия, където мащабите са много по-големи, брокерите работят в Агенции с 1500 – 2000 служители и заплащането им е обвързано изцяло с реализираните сделки. Има данни за комисионни при тях от 10%.

Ето къде сме ние по получено възнаграждение (комисионна, изразена в проценти от продажната цена на имота) спрямо посредническите агенции по света (данни на Международната компания ЕРА, която през 2006 г. встъпи и у нас, публикация в Информационния бюлетин на НСНИ, бр. 1/2007 г). Представени са сведения и за агенциите и брокерите, които реализират сделките. Анализът е направен сред 16 европейски държави и проследява тенденциите на техните пазари през 2005 г.

Посредниците на пазара на имоти

Страна

Брой брокери

Брой агенции за имоти

Среден брой на брокерите в една агенция

Пазарен дял на агенциите (%)

Комисиона (%)

Австрия

2500

2000

2

58

4

Белгия

8270

1600

2-3

50

3

България

9000

3600

2,5

38

3

Великобритания

25 000

14 000

2

90

1,4

Германия

55 000

30 000

1,8

30

4,7

Гърция

11 500

5000

2

30

3

Ирландия

2100

950

2

90

1,5

Испания

80

20 000

4,2

55

4-5

Люксембург

650

400

1,5

60

3

Португалия

15 250

3393

4,5

50

4

Франция

100000

25 000

4

55

6

Финландия

4200

1400

3

71

3

Холандия

6000

5000

1,2

75

1,4

Чехия

8750

3500

2,5

50

5

Швейцария

6000

3500

1,8

25

2,4

Швеция

5327

2500

2,1

84

3,2

За да се прецени точно стойността на възнаграждението на брокера в дадена държава и се сравни с нашата, следва да се има предвид и продажната цена на един квадратен метър жилищна площ за съответната страна.

2. При наемни отношения. Често срещана практика у нас е комисионното възнаграждение да е еднократно 50% от размера на месечния наем. То се заплаща и от Наемодателя и от Наемателя. Това не означава, че този процент не може да бъде договарян, особено при големи наеми. В различните населени места на страната комисионното възнаграждение е различно и е в зависимост от много фактори - местни и национални. Има фирми, чиято оферта е 60% и други - 100% от размера на наема. Някои фирми договарят безплатно за една от страните (обикновено за Наемодателя), като увеличават процента на другата.

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ

Заплащането най-често става при подписване на Договора за наемните отношения.

Комисионните не се регламентират със закон, а се определят от пазара и от традициите.

21.8. НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОКЕРА ПРИ ПОКУПКА НА ИМОТ ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

Решили сте да купите имот. Уточнете вашите желания. Избирете с коя Агенция ще работите. Срещнете се с брокера и договорете правата и задълженията на двете страни за съвместната ви работа. За да сте коректни взаимно, а това е предпоставка сделката да се извърши бързо и изгодно, необходимо е предварително да сте уточнили някои важни особености.

При купуване на жилище те са:

При наемане на жилище под наем, освен някои от посочените по-горе изисквания, следва предварително да се уточни какво да е то: обзаведено (непретенциозно или луксозно, с определени екстри, и т.н.), или необзаведено (с или без изисквания към вътрешното състояние).

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ

Точната и пълна първоначална информация, подадена на брокера от клиента, допринася за осъществяване на крайната взаимна цел - бърза и изгодна сделка.

21.9. ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Този договор може да има и други наименования: Комисионен договор, Договор за поръчка, Договор за изключителни права.

Този договор се сключва между клиента (продавач, купувач, наемодател, наемател) и Агенцията - посредник. В него се уреждат взаимните отношения между двете страни за постигане на крайната цел - да се изпълни от посредника желанието (поръчката) на клиента (покупка или продажба на имот, наемане или отдаване на имот по наем). Сключването на такъв договор е желателно условие за нормални бъдещи взаимоотношения.

В договора се описва имота по нотариален акт, отразява се продажната му цена, срока за изпълнение, възнаграждението на посредника, правата и задълженията на всяка една от страните и други взаимни договорености.

След подписването на посредническия договор Агенцията гарантира на клиента, че в рамките на определен срок се ангажира с офертата му, ще бъде лоялна и ще го държи в течение на дейността си. Тя се задължава активно да рекламира подадената оферта във всекидневни и периодични специализирани издания, в местните телевизионни канали и радиа, чрез компютърна информационна система, свързваща фирмите за недвижими имоти в даден район или град, в Световната информационна система - Интернет. При този вид реклама офертата на клиента става известна в страната и в чужбина. Всяка Агенция има своя рекламна политика.

Правят се и пълни проверки за валидността на предоставените документи, за да се избеге опасността от измама или злоупотреба с цел да се осигури нормално и законно осъществяване на самата сделка. Крайната цел е чрез всеобхватна работа да се намери потенциалния клиент за имота и да се завърши сделката. Фирмата е морално задължена да посредничи до постигане на крайния резултат - изповядване на сделката пред Нотариуса или подписване на Договора за наем.

Често клиентът има притеснения, когато му се предложи да подпише такъв договор и отказва. Страхува се, че ще бъде измамен и хванат в капан. Той трябва да разбере, че подпише ли такъв договор, Агенцията и съответният брокер се заемат изцяло и професионално с неговата оферта, без да жалят пари и време и намират другата страна при най-изгодни условия и за двете страни. И в правово отношение протичането на сделката до нейния край ще бъде перфектна. Брокерът знае, че ще спечели, което е достатъчна причина той да си свърши работата безкористно, всеотдайно и професионално. Продажбата на имота е с висока степен гарантирана при условие, че е предоставена пълната необходима информация за имота и исканата цена е съобразена с пазарната.

На клиента трябва да се обясни, че ако не подпише Договор поръчка и пусне офертата си в няколко Агенции, сделката се забавя, липсва концентрация и конкретна работа по имота, информацията и отговорността се прехвърлят, вниманието се насочва към обекти с договори. Брокерът знае, че сключване на сделка в този случай е въпрос на случайност. И тогава защо да работи и пръска за случаен клиент пари, които едва ли ще му се върнат. Такива похвати бизнесът не допуска.

Всяко забавяне на сделката от своя страна влияе върху цената на имота, върху самочувствието на Продавача и неговата текуща работа, върху името на Агенцията.

Желанието на Агенцията – посредник да сключи такъв договор е ясна – да се застрахова, че клиентът няма да предложи на други фирми своя имот.

Агенцията също има своите притеснения. В практиката има случаи, когато клиентът занимава със своя имот и

други фирми, въпреки подписването на договор.

Кога договорните отношения ще бъдат гарантирани напълно? Когато нашето законодателство вземе превантивни мерки за нелоялни клиенти или Агенции. Когато при установяване на нарушаване на договорни отношения съдебната система отреагирва с бързи и качествени съдебни производства. Тогава няма да има предпоставка за некоректност, измама и притеснения нито от клиентите, нито от Агенциите - посредници.

ВАЖНО!

Ако след внимателно проучване и препоръки сте се спрели на дадена Агенция тя да продаде вашия имот, най-удачно е да се подпише Договор поръчка.

Договорът поръчка има юридическа стойност и защитава както клиента, така и Агенцията.

21.10. ВЗИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КЛИЕНТ И АГЕНЦИЯ, ПРИ НЕ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Една част от Агенциите приемат тези взаимоотмошения, но едва ли работят активно по офертата. Тя се включва например в базата данни на фирмата и се предоставяна само на клиенти, които посещават Агенцията и търсят имот, близък по данни на предлагания.

Друга част от Агенциите може и да не приемат офертата без договаряне. И с основание. Защо посредникът трябва да изразходва напразно средства, които може би няма да се възвърнат? А положеният труд и загубено време за клиент, който няма доверие в него? При пазарна икономика такива взаимоотношения не са приемливи.

На клиента се предоставя възможността да избере по какъв начин ще работи с посредническата фирма.

21.11. НОСИ ЛИ АГЕНЦИЯТА ОТГОВОРНОСТ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА НАЕМ

Не! Не носи отговорност. Дейността на Агенцията приключва с подписване на Договора за наемните отношения между Наемодателя и Наемателя.

При нарушаване на клаузи от Договора с течение на времето, страните по договора търсят разрешение на възникналите проблеми или чрез преговори или по съдебен ред.

21.12. РЕКЛАМИРАТ ЛИ СЕ ВСИЧКИТЕ ОФЕРТИ НА АГЕНЦИИТЕ

Дали ще бъдат публикувани в масмедиите всички оферти на дадена Агенция зависи от рекламната политика на фирмата.

На практика най-често се случва имотите, които имат публичност, да са активните оферти на дадена Агенция, т.е. на клиенти, които са сключили с фирмата Договор за посредничество. Оферти на клиенти, които нямат договорни отношения с фирмата-посредник, се намират най-често в офиса на Агенцията и не се предлагат активно на пазара (т.е. в масмедиите).

Следователно, възможно е, когато клиент търси даден имот, да не го намери чрез публикувана обява във всекидневник или в специализирано издание. Ако посети офис на Агенция (препоръчана или по собствена преценка), може да намери желания имот. Ако такъв няма, посредникът е в състяние да направи маркетинг за момента на пазара за недвижими имоти и да задоволи изискванията на клиента. Възможно е (и е редно) преди това клиентът да сключи с Агенцията Договор поръчка за търсене.

21.13. ФРАНЧАЙЗИНГ

Франчайзингът е универсална бизнес концепция, която обединява интересите на утвърдени и начинаещи предприемачи в името на една обща цел (по материали на вестник „Строителство и имоти“, 4 март 2007 г.)

Най-краткото и вярно определение за франчайзинга, което се среща в специализираната литература е, че си в бизнеса „самостоятелно, но не и сам“. Страните са две: франчайзодател и франчайзополучател, който закупува отработена, доказала своите предимства печеливша концепция и правото да ползва наложена на пазара търговска марка. Така на клиента се предоставя познат продукт и качество, което остава константно във времето.

Франчайзополучателят получава наготово, в концентриран вид:

По такъв начин франчайзополучателят прескача младенческия период на развитие на фирмата, стартира дейността си напълно подготвен, със сигурност за вложенията си и гарантирани печалби.

Международната статистика сочи, че 95% от франчайзополучателите успяват през критичните 2-3 години от своята дейност. При другите бизнес модели през същия период около 86% от новите фирми фалират.

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ

Чрез франчайз бизнес модела собствениците на Агенции за недвижими имоти ще могат да притежават инструментите, с които да отреагират на настъпващите нови условия на пазарната икономика.

Най-трудното изкуство е изкуството да се управлява.

Карл Юлиус Вебер

 Ако искаш да оцелеш сега, трябва да се научиш да управляваш бизнеса си, но ако искаш да оцелееш догодина, трябва да се научиш как да променяш бизнеса си.

Джеймс Уинфърд

Единственият бизнес, способен да устои на конкуренцията, е този, който е в състояние да се приспособи към бързо променящите се условия.

Джон Рокфелер

Тайната за успех? Вяра в самия себе си, вяра в другите и вяра в моя бизнес.

Андрю Карнеги

Човек може да постигне големи успехи, само ако остане верен на себе си.

Фридрих Ницше

Дай повече, дай по-добре, дай по-бързо.

Джеймс Уолдруп


[« Назад] [Съдържание] [Напред »]
интернет и търговията с недвижими имоти бързо призводство при съдебни дела