имоти заглавие

< назад съдържание напред >

КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ

ЧОВЕК ИМА ТОЛКОВА ПРАВА,

КОЛКОТО МОЖЕ ДА ОТСТОЯВА

Нашият народ от поколения е свързан със своя дом и своята земя. За нас, българите, недвижимата собственост е свещена цел, капитал, извор на самочувствие и надежда за просперитет. Тя е важна част от ценностната ни система - за стабилност, за добруване на семейството и на нацията.

По едни или други причини често ние не знаем своите права, които имаме като настоящи или бъдещи собственици на недвижим имот, не знаем и как да ги защитаваме. Не са редки случаите, когато от нашата неосведоменост печели изнудвачът, мошеникът... А и не всеки път може да се направи консултация с подготвен специалист, било по финансови причини, или поради лип­са на време, или просто защото не сe знае, че по даден проблем съществува нормативен акт. Не напразно Т. Джеферсън е казал: "Изпълнението на законите е по-важно от създаването им". При всички случаи обстоятелството, че не познаваме закона не ни оправдава, когато го използваме или не го спазваме.

Животът категорично ни показва, че в нашия

динамичен свят е изключително важно да ценим времето, информацията и юристите, да знаем добре правата си и да ги отстояваме, да зачитаме и изпълняваме законовите актове. Тогава ще сме силни и като личности и като народ.

Като собственик на фирма за недвижими имоти, с тези проблеми се сблъсквам почти всеки ден при контактите си с клиенти от различни възрастови и социални групи. Отговорите на техните въпроси се съдържат в тази книга. В нея е направен опит информацията да бъде поднесена достъпно и компетентно, като за теоретична база служи нашето законодателство (до месец октомври 2000 г.), а в посочените примери - моя професионален и жизнен опит.

От друга страна при работата ми с брокерите - посредници при сделки с недвижими имоти, както и при тяхното обучение в началните и периодични образователни курсове, стана ясно, че интересуващите ги въпроси по разнообразната законова, нормативна материя, с която работят всекидневно, не е събрана на едно място.

Това са причините, които ме накараха да напиша тази книга. Мисля, че тя ще помогне на любознателните българи, а и на хилядите брокери, да обогатят своята култура в областта на недвижимите имоти, за да знаят кога и как да се сдобият с частна собственост, как да я защитават или управляват.

Изказвам искрена благодарност на редактора Васил Стоянов, на консултантите по правните и по строителните въпроси: адв. Митова и инж. Бостанджиева.

АВТОРЪТ


< назад съдържание напред >

www.1001Line.com