имоти заглавие

съдържание напред >

100 ВЪПРОСА, 100 ОТГОВОРА ЗA НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

инж. Мария Гаджова
доктор на науките 2001 г

on-line версия
първо издание
Редактор Васил Стоянов
Консултанти: адвокат Христина Митова - по правните въпроси
инж. Цветка Бостанджиева - по строителната част
Издателство "Призма", гр. Пловдив
ISBN 954-9520-45-5
® Всички права запазени.
Никаква част от това издание не може да бъде възпроизвеждана подкаквато и да е форма и по какъвто и да е начин без изричното разрешение на автора.

възможно е информацията представена в книгата да не е осавременена.
има промяна на нормативната база, цените, законите и.т.н спрямо 2001г.


съдържание напред >

www.1001Line.com