Command disabled: diff


Родословно дърво на капитан Райчо Николов

капитан Райчо Николов Райчо Николов е роден на 1.VI.1840г. в село Райковци в семейството на Николай Трифонов и Ивана Райкова. Като дете учи занаят в Русе. Когато избухва кримската война (1853-56) по време на чиракуването си в Русе случайно дочува плановете на турските офицери за готвеното нападение през Дунава срещу руският гарнизон разположен в Гюргево. Известна е историята как с помощта на няколко кратунки успява да преплува Дунава и съобщава на руското командване тези ценни сведения.

За смелостта му император Николай І го награждава с дворянско звание и с възможността да учи в Русия. Завършва Втори кадетски корпус в Петербург (1859). Служи като офицер в руската армия. Участва в Сръбско-Турската война (1876) като командир на батальон. В Руско-Турската освободителна война е командир на рота в 4, 7, 8 и 10 опълченска дружина. За проявен героизъм при защитата на връх Шипка е награден с орден “Св. Анна”. След освобождението (1878) служи в Българската армия. Малко известен факт за Райчо Николов е, че той е автор на първия български военен устав – “Закон за българските войници”, отпечатан през 1877 г. в Плоещ.

Райчо Николов на 14г. преплува Дунава През 1885 г. майорът извършва може би най-значимото си дело - включва се активно в подготовката и осъществяването на Съединението и става член на образувания през февруари 1885г. таен революционен комитет с председател Захари Стоянов. Членове на комитета са и най-видните офицери на българската армия – Данаил Николаев, Сава Муткуров и Стефан Любомски. Редом с тях той активно участва в подготовката на Съединението. Заедно с д-р Странски правят всичко възможно ръководството на войската да остане в ръцете на съзаклятниците. С ротата си Райчо Николов е сред участниците в свалянето на главния управител на Източна Румелия Гаврил Кръстевич на съдбоносния 6 септември. Неслучайно той влиза в избраното временно правителство, като е назначен за комендант на Пловдив. В деня на великото дело обаче, докато отивал да съобщи по телеграфа новината, майорът е прострелян смъртоносно от началника на Пловдивската пощенска станция. На погребението на капитан Райчо се стичат повече от 50 000 души от цяла България, за да засвидетелстват почитта си към героя.


родословно дърво на капитан Райчо Николов

Райчо Николов на смъртния одър Райчо Николов на смъртния одър


Discussion

Enter your comment: