Съвети при закупуване или наемане на офис

При закупуване или наемане на офис, не бързайте. Обмислете идеята си. Проучете задълбочено офертата. Добре е това да стане от Агенция с опит, за да не бъдете излъгани, особено при покупка. Ще ви помогнат и нашите няколко основни съвета:

  1. Опитайте се да разберете кой продава офиса – собственик, пълномощник, наследници? Ако е пълномощник, направете чрез Нотариус обстойна проверка на достоверността на пълномощното. При наследници - поискайте предварително писмено тяхното съгласие.
  2. Ориентирайте се колкото дълго е стоял имотът на пазара. Ако това време не е малко, продавачът ще е склонен на отстъпки.
  3. Разберете каква е причината за продажбата на имота – смяна на местоживеене, необходимост от средства за образование, за поддържане на здравето, решаване на семейни проблеми, и т.н. Ако продажбата е спешна, продавачът ще е склонен да намали цената.
  4. Проучете историята на офиса. Може би ще откриете интересни моменти на неактрактивност или(и) не толкова явни отрицателни характеристики, които да използвате като оръжие при преговорите с продавача с цел отстъпка в цената.
  5. Кога е строена сградата – старението в важен показател. Кой е строителят? Да не попаднете на комерсиален строител, чиято не добра слава се носи сред “попарени” собственици и сред обществеността. Пазете се от бъдещи проблеми, свързани със скрити дефекти или все още неуредени строителни книжа и решения. Проверете за ипотека на офиса и на цялата сграда.

  1. Не ви съветваме да купувате офис на зелено, т.е. да дадете своите средства за продукт, преди да сте го видели.
  2. Преценете добре според бизнес плановете ви местоположението на офиса - оживено място с много посетители, леснодостъпно място не в самия център, и т.н..
  3. Проверете обявената офис площ дали отговаря на действителната използваема. Случва се, особено при новото строителство, към обявената площ на офиса да са включени идеалните части и понякога те да достигат много висок процент, изразен в огромна голяма тераса, съизмерима с реалната използваема част на офиса. Преценете това необходимо ли ви е и отговаря ли на цената.
  4. Понякога по-големият офис на по-ниска цена съблазнява. Очаквали сте малък офис, а падналият пазар за същата цена ви предлага по-голяма квадратура. Ако става дума за покупка, не забравяйте, че големината на офиса е обвързана с постоянни разходи за поддръжка и данъци. Ако става дума за наем, проверете предварително какви са таксите за консумативите и за управлението на офис сградата и тогава решавайте. Понякога тези месечни суми са много високи.
  5. Използвайте набраната информация за имота, за да постигнете целта си. Обикновено продавачите слагат в цената резерв, който са готови да свалят, но трябва дипломатично и с факти да се водят преговорите.

Добре е да се знае:
Добра инвестиция в покупка на офис е тази, при която цената е под пазарната и има възвръщаемост на средствата, ако след време купеният имот се отдаде под наем или се продадете.