Кратки указания при закупуване на имот в Гърция

Преди началото на всяка сделка купувачът е длъжен да избере адвокат, който да му помага и представлява при сделката. А за да е валиден, всеки договор, свързан с покупката на имот трябва да е съставен в присъствието на нотариус. При сключване на сделката се плаща данък за прехвърлянето, който представлява 9% от стойността за суми до 15 000 евро и 11%, за суми над 15 000 евро. Адвокатският хонорар достига до 1% от стойността на закупения имот, ако той струва до 44 020 евро и 0.5%, за стойности над тази сума. Нотариалната такса е 1.2% от стойността на имота, плюс 500 евро за копие от договора.

Местният общински данък в Гърция е от 2.5 до 3.5 % от определената стойност на имота и е включен в сметката за електроенергия. Собствениците плащат годишен данък върху своя имот само, ако стойността му надвишава сумата 243 000 евро. Данъкът е от 0.3 до 0.8% от стойността на имота.

Финансиране, с цел купуване на имот в Гърция може да се уреди както от гръцка банка, така и от международна банка с клон в Гърция, при това при доста опростена процедура.