,

354 . 1000 . .
- . . .
1999 . , , , . : UV- "", , , , , 30 . . -
. . . .

86 000 354.1 .. nv1699