,. - 487 .. .
-, , , / /, V - "", - .
, , , , , , , , , , . .
, , , 230 ., , , , 250 . .

:
- : , - 70 ., , , , , 4 . , 200. , , . , - .
- : , - 65 ., , , , , , , , - 65 .., , , 4 . , , 200. , , , .
- 956 .. : 956 ..
.
487 000 487 .. U
0889 613940; 032 262555
nv3209