,


1850 ., 11 . , .
, , . , .
, . , , . , . , . ( ). . , . , .
, . 2 3 , 1, . 1, . , . , , .
. .
1500 ( )

: 1850 ..
31 500 100 .. O
0885504668
nv4365