,

, , , , . 1500 .. , , , , . ( 1925 .) 110 .. , , , , ,
(15 ..) / , (30 ..). (, .) . , (, , , .), , , .
. , , , . 10 . , .

12 820 110 .. Sam-1212