,

, . 1. 43,48 . , . , , ., , , 2,54 2. 16,, : , . . - , , , , .

31 000 44 .. O
0988869175
nv4017